Kamo s otpadom?

Sprečavanje nastanka otpada

Usvojite ispravnu naviku: želite li na ispravan način postupati s otpadom koji svakodnevno nastaje u našim kućanstvima, morate ga odvojeno sakupljati, to jest odvojiti otpad prema njegovoj vrsti kako bi se olakšala obrada, ili kako biste ga pravilno pripremili za daljnje postupke oporabe.

Osim toga, raspitajte se koja su to mjesta na kojima možete predavati posebne vrste otpada, kao što su npr. glomazni, građevinski i EE otpad (električni i elektronički), jer samo odvojeno prikupljeni otpad može se uputiti na daljnju oporabu.

Gradovi i općine u kojima živite dužni su osigurati uvjete za odvojeno sakupljanje: odgovarajući broj i vrste spremnika za različite vrste otpada, reciklažna dvorišta, sortirnice i kompostišta te vas obavijestiti o njihovim lokacijama.