Ulaganje u budućnost

Za ljepšu našu!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Otpad nije za bacit! Otpad nije za bacit!

I vama bi moglo pozliti kad shvatite da čak 1/3 hrane bacate u smeće.
Zapravo, tako bacate vlastiti novac! Zato spriječite nastanak otpada od hrane: prije odlaska u dućan napravite plan kako biste kupili samo ono što vam stvarno treba; vodite računa o roku trajnosti namirnica; pripremite za objed samo onoliko koliko zaista mislite pojesti, a hranu koja ostane spremite za kasnije!

Otpad nije za bacit! Otpad nije za bacit!

Čak 82% komunalnog otpada u Hrvatskoj bacamo na odlagališta kao pomiješano i neiskoristivo smeće. Promijenimo naviku: odvojimo otpad već u svom kućanstvu kako bismo ga mogli ponovo uporabiti, kompostirati ili pripremiti za daljnju preradu – tako smanjujemo rizik za onečišćenje okoliša, štedimo energiju i doprinosimo učinkovitom gospodarenju otpadom u Lijepoj našoj!

Baš mije super kad me iskorištavaju ... ponovo Baš mije super kad me iskorištavaju ... ponovo

Porazna statistika govori da se čak 80% proizvoda baci nakon samo jedne uporabe. Produžite im život: ambalažu proizvoda uporabite ponovo ili joj osmislite novu namjenu, a stare stvari (ili uređaje) obnovite ili popravite. Tako štedite, čuvate okoliš i pomažete otvoriti nova radna mjesta u centrima za ponovnu uporabu!

Ja sam BIO-otpad sad ću BITI kompost! Ja sam BIO-otpad sad ću BITI kompost!

Znate li da 37% od ukupne količine otpada u našim kućanstvima čini bio-otpad, od čega čak oko 380.000 tona čini otpad od hrane? Bacanjem takvog otpada na odlagališta propada svo vrijeme, trud i energija koje ste uložili u pripremu namirnica. Stoga bio-otpad te ostatke hrane odložite odvojeno ili, ako imate uvjete za to – kompostirajte!

Vrste otpada

Vrste otpada

U našim domovima nastaje više vrsta otpada – naučimo ih prepoznati i ispravno odvajati kako bismo otpad pravilno pripremili za daljnju obradu.