Ulaganje u budućnost

Za ljepšu našu!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

I vi možete kompostirati!

Biootpad čini čak 40% prosječne kante za otpad. Kompostirajte i stvorite gnojivo za svoje biljke te time smanjite količinu otpada u svojoj kanti.

Što je kompost?

Kompostiranje je prirodni proces mikrobiološke razgradnje organskog dijela otpada i događa se svugdje oko nas.

Kompost je produkt biološke razgradnje biootpada koji služi kao koristan dodatak tlu.

 


Ljuske od jaja, kore od voća i povrća, listove salate, ljuske od krumpira, lišće, suho granje, uvelo cvijeće, otpalo voće, ostatke od povrća, piljevinu, koru drveta, slamu.

Kuhane, tekuće ostatke hrane, ostatke mesa i ribe, pepeo, gumu, mačji pijesak, lijekove, cigarete, novinski papir i časopise u boji, plastiku, celofan, ulje, mast, baterije, obojeno i lakirano drvo, ostatke boja, mliječne proizvode, prerađevine...


Korak po korak do komposta

  • Na dno kompostera posložiti neusitnjene grančice zbog osiguravanja protočnosti zraka, a potom lišće, sijeno i drvenasti usitnjeni materijal poput piljevine.
  • Prekriti tankim slojem zemlje ili komposta.
  • Na to stavljati kuhinjski otpad za kompostiranje i povremeno ga promiješati.
  • Kompostnu hrpu zaštititi od sunca, vjetra i kiše poklopcem ili drugim pokrovom.

Kako do prvog komposta?

  • Procesi u kompostu traju 6 do 12 mjeseci. Tako dobivenim humusom možemo gnojiti vrt, voćnjak, vinograd, travnjake ili cvijeće u cvjetnim posudama.


Kako možete kompostirati?


Savjeti za dobar kompost

  • Sve sastojke usitnite na dužinu do 5 cm kako biste olakšali posao mikroorganizmima.
  • Zeleni biljni materijal neka povene prije stavljanja u kompost.

  • Pripazite da kompost ne bude premokar pa povremeno dodajte suhe sastojke poput slame ili piljevine.
  • Dno kompostera treba biti izravno na tlu, osim kućnih kompostera u kantama na kojima se naprave rupe.